NABÍZÍME VÁM TYTO OBLASTI POSKYTOVANÝCH ÚČETNÍCH SLUŽEB

Průběžné vedení daňové evidence
Průběžné vedení podvojného účetnictví
Sestavení roční uzávěrky
Poradenská součinnost při sestavení účetní uzávěrky
Zastupování před úřady